Beregszász

Manapság Bereszász egyértelműen a kárpátaljai magyarság oktatási és kulturális központja, ahol Kárpátalja legjelentősebb magyar közössége él. Nevének jelentése liget, a szász utótag egykori német lakosságára utalhat. A monda szerint I. Béla fia, Lampert herceg alapította a települést a 11. században. Beregszász és Bereg vármegye bölcsője volt a kuruc mozgalomnak és a Rákóczi szabadságharcnak is. A Rákóczi téren emléktábla őrzi Esze Tamás még sikertelen felkelésének hírét, azon a helyen ahol fegyverbe szólította a beregszászi vásáron megjelenteket. 1705-ben már maga II. Rákóczi Ferenc hívta Beregszászról fegyverbe az egész ország népét. Az a beregszászi, aki a 19. század fordulóján született, még állampolgára lehetett az Osztrák-Magyar Monarchiának, 1920 után pedig Csehszlovákiának. Egy rövid időre 1938 és 1945 között a Magyar Királyság pecsétje kerülhetett az illető útlevelébe, majd egészen 1991-ig az adott Úr vagy Hölgy, a Szovjetunió állampolgára lett. És ha hajlott kora megengedte a „szerencsés” beregszászi (vagy kárpátaljai) lakos még Ukrajnában is lakhatott, lakhat. A fentebb leírtak nem csak a szűken vett Kárpátalja, vagy Magyarország, de a mi közép-európai régiónk sorsát is jól jellemzik.

Beregszászon 1994-ben nyitotta meg kapuit a Kárpátaljai Magyar Főiskola, mint a nyíregyházi tanítóképző kihelyezett tagozata, majd az intézmény 1996-ban önállósult és az ukrán állam is akkreditálta az itt szerezhető diplomát, mellyel az első olyan határon túli magyar felsőoktatási intézmény lett, melynek diplomáját az anyaország is elismerte. Az iskola 2003-ban vette fel a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola nevet. Épületét 1808-09’-ben építették Jablonszky Ferenc tervei alapján, melynek felújítása anyaországi és helyi alapítványok gyűjtéséből és közadakozásból valósult meg. A főiskola mellett nagyban hozzájárul a magyar kultúra megőrzéséhez Kárpátalján az 1993-ban alakult Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház is, mely társulatot éveken át vezette Vidnyánszky Attila, aki ma a budapesti Nemeti Színház igazgatója.

Források:
http://kmf.uz.ua/hu/
http://lexikon.katolikus.hu/B/Beregsz%C3%A1sz.html
https://nemzetiszinhaz.hu/hirek/2018/10/25-eves-a-beregszaszi-szinhaz
Fotó: Juliska

Published by