#4 „Nem az számít, ki, honnan jött. Aki hülye, az hülye marad. Legyen az román vagy magyar.”

Óóó Románia. Vízpart, hegyek, erdők, gyönyörű időjárás. Sok minden mellett ez Orsovára is igaz, pontosabban ez volt. Valaha Magyarország dunai kapuja a Fekete-tenger irányába, ma már csak valami posztszovjet panelszörny a parton. Talán Orsován tombolt a legjobban a kommunizmus megalomániája – bár nem végeztünk még kis mintás felmérést sem erről.

Az egykori középkori magyar települést, ahol Szemere Bertalan a Szent Koronát is elásta 1849-ben, egyszer csak 30 méter vízzel árasztották el. Ceaușescu és Tito persze nem verte nagydobra, de a híres-hírhedt Vaskapu projektnek akadt számos elhallgatott része, ezek közül is a legszomorúbb talán Orsova esete, ami ma az „új” Orsova alatt alussza örök álmát a Duna zavaros vízében. A Vaskapu története tehát nem olyan, mint amit a Duna szabályozásáról tanultunk, vagy annak kapcsán bármit elképzelünk.

Szerb-román határ, steril betonelemek, egysávos román autópálya és Ungureanu-benzinkutas (neve alapján magyaros) pillanatképek után elkanyarodtunk Orsova groteszk dublőre mellett, be Dél-Erdély hegyei közé. Alig pár legionárius sisaknyira megtaláljuk ugyanis Európa legősibb fürdővárosát, ahol még akkor is érdemes megállni, ha az elmúlt száz év „medvedisznóemberként” tapicskolt a műemlékeken.

Herkulesfürdő és, ami maradt belőle

Romániát talán a legnehezebb feldolgozni az utódállamok közül. Hiszen Bukarest tenyerébe nem csupán színmagyar lakta területek kerültek, hanem gyönyörűbbnél gyönyörűbb természeti és épített környezet is. Ám a tamáskodók, akik még nem jártak Pest megyén kívül, nem láthatták saját szemükkel az elmúlt 100 év román rokokóját, ami ellepte Erdélyt és a Partiumot. Hála a jó égnek, és néhány román fiatalnak, nem csak a magyar állam harcol a műemlékek védelméért. Egy harcos temesvári – 90 %-ban – lánycsapat, arra tette fel az elmúlt pár évét, hogy megmentik Herkulesfürdő koronaékszerét, a Neptun fürdőt. Ők a Herculane Project.

„Ezt végülis mi románok hagytuk tönkre menni.”

A mára lezárt épületben Oana és a haverok kalauzoltak körbe minket, miközben a rendőrök helyszíneltek egy múlt éjszaka történt betöréses rablás kapcsán. A lányok szabadidejükben újítják fel a fürdő tetejét, a támfalakat, nehogy egyszer csak beomoljon Ferenc József és Sisi kedvenc fürdője -, de legfőképp azért, mert ha ők nem csinálják, akkor senki sem csinálja.

Idei, negyedik évadunk során Trianon 100. évfordulója alkalmából a végeket, a Kárpát-medence szórvány magyar közösségeit járjuk körbe. Így Herkulesfürdőtől Déva felé vettük az irányt a Déli-Kárpátok völgyei mentén, hogy az ikonikus település ikonikus magyar alakjával találkozzunk. Bár a népszámlálási adatok alapján még Erdély déli részein is találunk minden kisebb-nagyobb városban magyar embert, ám összetartó közösségért egészen Déváig kellett vezessünk.

„A mise után kint vártak a gyerekek. Sok hajléktalan, éhes gyermek, otthon és szülők nélkül.”

Valahogy így kezdődött 1992-ben az a tündérmese, amely mára egész Erdélyt, majd Európát bejárta. Egy nehéz sorsú hatalmas lelkű fiatal ferences szerzetes egyszer csak megállította a történelem szomorú kerekét. Déva hanyatló iparvidékéből egyszer csak kihajózott a szeretet hajója több mint 6000 gyermekkel a fedélzetén Böjte Csaba testvér vezetésével.

„Nem az számít ki honnan jött. Aki hülye, az hülye marad. Legyen az román vagy magyar.”

A Szent Ferenc Alapítvány nem csak a lelki gondozását vállalja a gyermekeknek. Boxedzés, néptánc, vagy éppen színjátszó kör – ami amúgy nem is akármilyen! Pár napot eltöltve a román, cigány, magyar árva gyerekek közt, gyakorlatilag teljesen átszellemültünk. Elképesztő, hogy néhány kedves szó, figyelmes mondat, mennyit jelent. Nem szentfazékokat, popperpéteri jógaoktatókat nevelnek, hanem kedves, jóra való gyermekeket. Nem pofonokkal, nadrágszíjjal, mindösszesen a szeretet erejével.

„Nekem az Isten több ezer gyermeket adott, a magyar szülőknél 3-4 gyermek kellene, ahhoz, hogy ne fogyjunk el.”

Déván a nevelőszülők, és az általuk nevelt gyermekek, egy nagycsaládot alkotva olyan környezetben élik meg a mindennapjaikat, amely igyekszik pótolni mindazt, amit az alapítványhoz bekerülő gyermekektől az élet elvett egykor. Persze a román állam nem tapsikolt örömében, de Csaba testvér sohasem adta fel. Így lassan 30 éve a Szent Ferenc Alapítvány intézményeiben a mise, az oktatás, magyar nyelvű. Böjte Atya egy stabil sziget a szórványban.

A szeretet bosszúja

Az atya édesapját a Ceaușescu-rezsim alatt bebörtönözték egy verse miatt, amely végül korai halálához vezetett. Csaba testvér mégsem azt az utat választotta, amelynek a végén a végtelen pereskedés, politikai csatározás, esetleg a keserű beletörődés állt, hanem a szeretet erejét. Egy olyan közösséget, amelynek kulcsszerepe van az erdélyi magyarság fennmaradásában, világunk anyagiaskodó kiskirályainak ellensúlyozásában.

„Egyszer ez itt mind a miénk lesz.”

Tegyük kezünket a szívünkre. Biztosan mindenki elmorzsolt már egy-egy könnycseppet néhány magyar történelmi helyszín, vagy műemlék láttán – csak ajánlani tudjuk Herkulesfürdőt e célra – ám Vajdahunyad vára esetén ez még pár éve biztosan nem így volt. Leírva, leíratlanul román sajátosság, hogy a magyarokhoz köthető kövekbe költött emlékeket hagyják pusztulni, míg porrá nem porladnak, vagy fel nem újítja egy jófej civil szervezet – lásd Herculane Project – a magyar állam, vagy addig zúgolódnak a helyiek – valahogy így: de hát jönnének a turisták – míg uniós forrásból fel nem újítják.

Valaha a Hunyadiak családi fészkét, talán épp utóbbi mentette meg a teljes pusztulástól. A ma már renovált csodálatos kastély még 15 éve is úgy nézett ki, mint egy felborított kuka. Nem könnyű örömöt lelni a pusztuló magyar történelem láttán, de talán azért, mert nem úgy látjuk a dolgokat ma, ahogyan azt kéne.

Budapesten megszoktuk, hogy a bicikli úton, és a dugóban araszoló is magyar. A boltban, a Duna-parton, a metró aluljárónál, mindenki beszéli ezt a ritka nyelvet, ami így már nem is olyan ritka. Megszoktuk, hogy okosabbak vagyunk, mint a másik. Megszoktuk, hogy a jó nem elég jó, és a rossz, nem lehet elég rossz. Itt a szórványban, ahol ezt a birodalmi gőgöt, nagyzolást kénytelenek félre tenni a magyarok, valahogyan más mederben folyik az élet. Össze kell tartani, az egót el kell engedni.

Közösen szerveznek a magyar egyházak eseményeket. Kivéve az evangélikusok. Az ő templomuk már bezárt, elfogytak a hívők. A katolikusok, reformátusok és mi unitáriusok azonban még tartjuk magunkat.

Márton Edit, petrozsényi unitárius lelkész a templom kapujában vár minket. Sokan biztosan felhördülnek most: mi is az az unitárius vallás? Az évadban erről is lesz szó, de ne rohanjunk ennyire előre. A lényegében tisztán erdélyi vallásnak a Zsil-völgyében is akadnak hívei – 2-300 unitárius lélek a völgyben. Őket már nem megmenteni, megtéríteni kell, hanem a körülményekhez képest a feltételeket megteremteni a vallás és a magyar nyelv gyakorlásához. 10 temetés és 1 keresztelő az elmúlt évben. Ez az arány, ebből kell Editnek közösséget építeni. Szoktunk ezzel viccelődni, de tényleg igaz: nem minden hős visel köpenyt.

„Bányásznak lenni sohasem volt a legjobb munka.”

A Zsil-völgye nem éppen pozitív értelemben vonult be a román köztudatba. A bányászjárásokkal szerzett kétes hírnevet azonban a környék úgy tűnik, kezdi levetkőzni. Hova máshova is vezethetne utunk Petrozsényben, a térség központjában, mint egy bányába, ahol Kutasi Csaba fogad minket. Évtizedek óta bányákban dolgozik, ő felel azért, hogy az élethez alapvető feltételek biztosítva legyenek a föld alatt robotolóknak. Mi 60 méter magasan a toronyban, a talpunk alatt majd’ 400 méterrel bányászok. 0-24 működő szénbányák, amelyek egykoron a megélhetést, ma a túlélést biztosítják a környéknek. Zsil-völgyi magyar napok, magyar képviselőjelöltek, élő magyar közösség. Csaba testvér alapítványa itt is jelen van, magyar iskolával és elhívatott oktatókkal együtt. Persze a magyar egyházak is jelen vannak. Azonban ez kevés.

Ha az apa és az anya nem szól a gyermekéhez a vasárnapi asztalnál magyarul, ha az iskolaválasztásnál a román intézmény lesz a befutó, ha a vegyes házasságban megalkuszunk és csak egy nyelvet használunk, akkor lehet akárhány Böjte Csaba, elfogyunk. Ezeket a küzdelmeket mindenkinek meg kell vívnia a szórványban. Így lehet fennmaradni, megmaradni.

Olvassatok minket!

A fenti idézetek szerzőit fedje jótékony homály a januári indulásig.

Published by